• THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
Liên kết website
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 12
Tháng 11 : 688
Năm 2022 : 218.431
Bài viết liên quan
Chị thị 08/2011/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 1185 /SGDĐT-TVTBCNTT Thực hiện Chỉ thị 08/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc quản lý, sử dụng hóa chất đúng pháp luật
Công văn 2021/SGDĐT-CNTT&QLTVTB ngày 13/12/2017 Về việc tăng cường cảnh giác, giữ gìn, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ
Công văn 1411/SGDĐT-CNTTTVTB ngày 08/8/2019 của Sở GDĐT An Giang, V/v thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật và Danh mục thiết bị tại các Phòng học bộ môn và Phòng chức năng tại các Cơ sở giáo dục trong tỉnh
Công văn 1158/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 30/07/2013 Đẩy mạnh công tác khai thác bảo quản sử dụng thiết bị, phòng bộ môn đã được trang bị
Công văn Số: 6817/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp Tiểu học và THCS 11-08-2009
Quyết định 117/QĐ-TTG- ngày 25-01-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường UDCNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học...
Kế hoạch Số: 21/KH-UBND An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học
Mẫu sổ nhật ký phòng bộ môn 2019
Mẫu sổ Theo dõi sử dụng thiết bị 2019
Thủ tục thanh lí tài sản có giá trị lớn
Video Clip